Suomeksi ilmestynyttä patristisen ajan kirjallisuutta

Afrafat Persialainen Viisas

 • Uskon monet värit. Suom. Jouko Martikainen. Kirjapaja 2008.

Apokryfiset evankeliumit

 • Apokryfiset Evankeliumit. Suomentanut Johannes Seppälä. Ortokirja. Joensuu 1979.

Apostoliset isät 

 • Apostoliset isät. Suom. Heikki Koskenniemi. Jyväskylä: Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 163, 1989. 

Athanasios 

 • Antonios Suuren elämä. Suom. Helena Lampi. Valamon Ystävät ry, 1978.

Augustinus 

 • Henki ja kirjain (De spiritu et littera). Suom. Jukka Thurén. Helsinki: Sley-Kirjat, 1982.
 • Herramme vuorisaarna. Suom. Valtteri Olli. 1990.
 • Jumala syntyi ihmiseksi (Joulupäivän saarnat). Suom. Timo Nisula. Perussanoma, 2016.
 • Kaikki rakkaudesta (Saarnoja Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä). Suom. Timo Nisula. Kirjapaja, 2016.
 • Kristinuskoa vasta-alkajille. Kasteopetuksen opas. Suom. Timo Nisula. Helsinki: Sley-kirjat, 2018.
 • Kristinuskon opettaminen. Suom. Heikki Koskenniemi. Kirkon aarteet. Sley-Media 2011. (De doctrina Christiana. 397-426.).
 • Jumalan valtio (De civitate Dei).  Suom. Heikki Koskenniemi. Helsinki: WSOY, 2003. 
 • Pääsiäispuheita. Suom. Timo Laato, Outi Seppä, Anni Maria Thurén, Lauri Thurén, Petri Thurén. Helsinki: Sley-Kirjat, 1985. 
 • Saarnoja. Suom. Timo Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2005.
 • Tunnustukset (Confessiones). suom. Otto Lakka, tark. Yrjö-Otto Lakka. Helsinki: Sley-kirjat, 2003.
 • Usko, toivo, rakkaus (Enchiridion ad Laurentium). Suom. Timo Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2004.
 • Kirjeitä sisarille. Suom. Timo Nisula ja Anni Maria Laato. Kirjapaja 2009.

Basileios Suuri

 • Pyhien joukkoon kuuluvan isämme Basileioksen, Kappadokian Kesarean arkkipiispan Kuuden päivän luomistyö. Yhdeksän luomistyötä käsittelevää saarnaa. Suom. Heikki Koskenniemi. Käännöksen ensimmäinen julkaisu Kirkon aarteet. Sley-Media 2011. (Hexameron. 378).
 • Basileios Suuri: Mitä hyötyä nuorisolle on Kreikan kirjallisuudesta. – Lukianos: Miten historiaa on kirjoitettava. suom. Kaarle Hirvonen. Helsinki 1977. (– Saint Basile, Aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des letters Hélleniques. Par F. Boulenger. Paris.)
 • Pyhän Basileios Suuren opetuspuheita. Suom. Sisar Kristoduli. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto 1994.
 • Pyhän Basileios Suuren Laaja Luostarisääntö. Suom. Fevronia Orfanos. Valamon luostari 2016.

Benedictus Nursialainen

 • Pyhän Benedictuksen luostarisääntö. Helsinki 2010.

Boethius

 • Filosofian lohdutus (De consolatione philosophiae). Suom. Juhani Sarsila. Vastapaino 2001.

Cyprianus

 • Herran rukouksesta, Demetrianukselle, Kuolemantaudista. Suom. Timo Vuolteenaho. Jyväskylä 2008.
 • Otteita, suom. Tomi Vuolteenaho. http://www.theologica.fi/cyprianus.html

Abba Dorotheos Gazalainen

 • Abba Dorotheoksen kaksitoista opetuspuhetta. Suom. Kyllikki Härkäpää. WSOY: Porvoo, Helsinki, Juva 1979.

Efraim Syyrialainen

 • Katumuskehotukset. Suom. Heikki Holländer. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, 1992. 
 • Paratiisihymnit. Suom. Serafim Seppälä Valamon luostari 2004.

Eusebius

 • Kirkkohistoria. Suom. Ivar Heikel. Helsinki: Otava, 1997.

Gregorios Nyssalainen 

 • Sielusta ja ylösnousemuksesta: keskustelu Makrinan kanssa. Suom Marke Ahonen. Kirjapaja 2006

Iisak Niniveläinen

 • Kootut teokset. Suom. Serafim Seppälä. Valamon luostari 2005.

Isidorus

 • Otteita. Suom Tomi Vuolteenaho. http://www.theologica.fi/

Johannes Damaskolainen

 • Ikoneista kolme puhetta ikonien syyttäjiä vastaan. Suom. Johannes Seppälä. Joensuu: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, 1986 
 • Ortodoksisen uskon tarkka esitys. Suom. Johannes Seppälä. Vantaa: Ortokirja, 1987.

Johannes Khrysostomos

 • Kuusi kirjaa pappeudesta. Joensuu: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, 1981.
 • Opetuspuheita Johanneksen evankeliumista I. Suom. Serafim Seppälä. Valamon luostari, 2001. 
 • Opetuspuheita Johanneksen evankeliumista II. Suom. Serafim Seppälä. Valamon luostari, 2003.
 • Puhe siitä, kun Eutropios kirkon ulkopuolelle mentyään vangittiin sekä puutarhasta ja kirjoituksista, ja asioista “kuningatar seisoo oikealla puolellasi. Suom. Johannes Seppälä. Teoksessa Erga 2005, Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian vuosikirja. Joensuu 2005.

Johannes Moskos

 • Niitty - Kertomuksia Taivaallisen Ruusutarhan elämästä. Suomentanut Johannes Seppälä. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja N:o 23. Joensuun yliopisto 1998.

Johannes Siinailainen

 • Portaat. Suom. Johannes Seppälä. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto: Pieksämäki 1986.

Johannes Viiniköynnös

 • Palava ruoko. Suom. Serafim Seppälä. Kirjapaja 2007.

Justinos Marttyyri

 • Justinos Marttyyrin kirjoitukset. Matti Myllykoski (toim.). Helsinki: WSOY 2005.

Kyrillos Jerusalemilainen

 • Jerusalemin uskontunnustus. Käännös Johannes Seppälä. Perussanoma 2014.
 • Mystagogiset opetukset - teoksessa ERGA 1997-1998. Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian vuosikirja. Suom. Johannes Seppälä. Toim. Jarmo Hakkarainen. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja N:o 26. Joensuun yliopisto 1999.

Lactantius

 • Otteita. Suom. Tomi Vuolteenaho http://www.theologica.fi/

Meliton

 • Pääsiäisen salaisuus (Peri pascha). Suom. Jukka Thurén. Helsinki: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys, 1968.

Minucius Felix

 • Kristinuskon puolustus. Käännös Heikki Koskenniemi. Kustannus Arkki 2007.

Nag Hammadin tekstit

 • Nag Hammadin kätketty viisaus. Gnostilaisia ja muita varhaiskristillisiä tekstejä. Dundenberg, Ismo & Marjanen, Antti (toim.). Helsinki: WSOY, 2005.

Romanos Melodos

 • Kristuksen syntymän kontakki. Suom. Johannes Seppälä. Ortokirja. Joensuu 1986.

Tertullianus 

 • Apologeticum. Kristinuskon puolustus. Kirjapaja 2010.
 • Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi & Vastakirjoitus Praxeaalle. Käännökset ja selitykset Juha Pihkala. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura 2012.
 • Veren ja tulen läpi. Vanhan kirkon marttyyrien todistus. Käännös Heikki Koskenniemi. Perussanoma 2005. 

Theodoros Abu Qurra

 • Ikonien kunnioittamisesta. Käännös ja johdanto. Suom. Serafim Seppälä. Maahenki 2008.