Julkaisut‎ > ‎

SPF6: Näkökulmia varhaisen kirkon liturgiaan


Näkökulmia varhaisen kirkon liturgiaan.
Suomen patristisen seuran vuosikirja. Toim. Jussi Junni. SPF 5, 2017.

Hinta 20 €.

ISBN 978-952-68879-0-6 (nid.)
ISBN 978-952-68879-1-3 (PDF)
ISSN: 2341-7447 Studia Patristica Fennica

Sisältö

Esipuhe
Anni Maria Laato, Suomen patristisen seuran puheenjohtaja

Kaste Johanneksen salaisessa kirjassa muiden setiläis-gnostilaisten tekstien valossa
Antti Marjanen, professori, Helsingin yliopisto

Origeneen opetus ehtoollisesta
Harri Huovinen, teologian maisteri, Itä-Suomen yliopisto

Vartioi ja tee tilaa: Onko naisdiakoneilla liturgisia tehtäviä Apostolisissa konstituutioissa?
Pauliina Pylvänäinen, teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto

Kirkon ääni: Basileios Suuren psalmilaulun teologiaa
Tuomas A. Meurman, teologian maisteri, Helsingin yliopisto

Suitsuttamisen merkitysulottuvuuksia bysanttilaisissa ja syyrialaisissa liturgiakommentaareissa
Serafim Seppälä, professori, Itä-Suomen yliopisto

Andreas Kreetalaisen Suuren kanonin askeettinen teologia
Damaskinos Olkinuora, teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto