Julkaisut‎ > ‎

SPF8: Kirkko, kirkot ja kirkkoisät


Kirkko, kirkot ja kirkkoisät. Varhaiskristillisen teologian vaikutus kirkoissa. Toim. Anni Maria Laato. SPF 8, 2020.

Hinta 19,90 €.
Jäsenhinta 15,00 €.

Takakansi

Tähän Suomen patristisen seuran vuosikirjaan on koottu viisi artikkelia suomalaisilta tutkijoilta. Artikkelit perustuvat esitelmiin, jotka on pidetty 12.5.2017 järjestetyssä symposiumissa Kirkko, kirkot ja kirkkoisät: Varhaiskristillisen teologian vaikutus kirkoissa.

Miten kirkkoisien teologia voisi vaikuttaa oman aikamme teologiaan? Miten heidän tekstejään on käytetty eri aikoina ja eri kirkoissa? Onko patristiikalla annettavaa ekumeeniseen keskusteluun siitä, mikä kirkko syvimmältään on?

Tässä kirjassa käsitellään varhaiskristillisten kirjoittajien käyttämiä kuvia kirkosta, anglikaaniteologi Sarah Coakleyn tapaa käyttää Gregorios Nyssalaisen tekstejä, kirkkoisien tutkimuksen vaikutusta Vatikaani II:n ekklesiologiaan, ortodoksiteologi John Romanideksen patristista teologiaa sekä luterilaisen Philipp Melanchthonin tapaa käyttää kirkkoisien tekstejä.

Sisältö

Esipuhe
Anni Maria Laato, Suomen patristisen seuran puheenjohtaja

Patristisia kuvia kirkosta
Anni Maria Laato, dosentti, tutkimusjohtaja

Onko Gregorios Nyssalaisesta teologisten vastakkainasetteluiden purkajaksi? Patrististen lähteiden tulkintahaasteet nykykirkkojen kiistakysymyksissä
Siiri Toiviainen Rø, PhD

Uudistusmielistä perinnetietoisuutta? Kirkkoisien tutkimuksen vaikutus Vatikaani II:n ekklesiologiaan
Oskari Juurikkala, teologian tohtori

Ioannes (John) Romanideksen patristisen teologian uudelleenarviointia
Pappismunkki Damaskinos (Olkinuora) Ksenofontoslainen, yliopistonlehtori

Melanchthon ja varhaisen kirkon teologia
Robert Ojala, teologian tohtori


ISBN 978-952-68879-4-4 (nid.)
ISBN 978-952-68879-5-1 (PDF)
ISSN: 2341-7447 Studia Patristica Fennica
Comments