Julkaisut‎ > ‎

Vertaisarviointi

Seuran julkaisusarjaa Studia Patristica Fennica toimittaa seuran hallituksen nimittämä toimituskunta, johon kuuluvat TT Anni Maria Laato ja FT Serafim Seppälä.

Studia Patristica Fennica julkaistaan vertaisarvioituna. Vertaisarvioinnissa julkaisun käy lävitse kaksi riippumatonta arvioitsijaa. Arvioitsijoista toinen valitaan toimituskunnan ulkopuolelta. Sarjalla on Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviontitunnuksen käyttöoikeus.

Arviointiohjeet

Arvioitsija laatii vapaamuotoisen lausunnon artikkelista / teoksesta. Arviossa tulee kiinnittää huomiota tieteelliseltä julkaisulta vaadittaviin kriteereihin.

Arviointi toteutetaan nimettömänä ja luottamuksellisesti. Arvioitsija antaa arvioitavasta tekstistä seuralle lausunnon.

Lausunnosta tulee käydä ilmi, onko artikkeli julkaistavissa sellaisenaan, edellyttääkö se korjauksia vai onko artikkeli julkaisukelvoton. Mikäli artikkeli edellyttää korjauksia, tulee korjausehdotukset mainita lausunnossa.