Julkaisut

Suomen patristisella seuralla on julkaisusarja Studia Patristica Fennica (ISSN 2341-7447), jossa on ilmestynyt yhdeksän teosta. Yhdeksäs nide, varhaiskristillisen saarnan teologiaa käsittelevä englanninkielinen artikkelikokoelma ilmestyi maaliskuussa 2020.


Studia Patristica Fennica -sarjan teoksia voi hankkia Tiedekirjan myymälästä (Snellmaninkatu 13, Helsinki) ja verkkokaupasta.

Sarjan julkaisut – sekä tutkimusartikkelit että monografiat – julkaistaan vertaisarvioinnin perusteella.
Sarjalla on Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumin tasoluokitus (taso 1 = perustaso).

Julkaisuluettelo
  1. Ruumiillisuus varhaiskristillisessä teologiassa. Toim. Jussi Junni. SPF 1. 2014.
  2. Basileios Suuri: Kuuden päivän luomistyö (Heksaemeron). Suom. Heikki Koskenniemi. Toim. Erkki Koskenniemi. SPF 2. 2015.
  3. Pyhä Henki varhaiskristillisessä teologiassa. Toim. Jussi Junni. SPF 3. 2015.
  4. Jaakko Olkinuora: Byzantine Hymnography for the Feast of the Theotokos. SPF 4. 2015.
  5. Luominen varhaiskristillisessä teologiassa. Toim. Jussi Junni. SPF 5. 2016.
  6. Näkökulmia varhaisen kirkon liturgiaan. Toim. Jussi Junni. SPF 6. 2017.
  7. Didymos Sokea: Pyhästä Hengestä. Suom. Juha Pihkala. Toim. Serafim Seppälä ja Anni Maria Laato. SPF 7. 2019.
  8. Kirkko, kirkot ja kirkkoisät. Varhaiskristillisen teologian vaikutus kirkoissa. Toim. Anni Maria Laato. SPF 8. 2020.
  9. Homilies in Context. Edited by Anni Maria Laato, Serafim Seppälä & Harri Huovinen. SPF 9. 2020.