Luominen varhaiskristillisessä teologiassa (SPF 5)

Toimittanut Jussi Junni
Studia Patristica Fennica 5, 2016

Tilaa Tiedekirjasta!
Hinta 8,00 €

Varhaisen kirkon kirjoittajille luomisen teologia oli ennen kaikkea raamattuteologiaa, Genesiksen luomiskertomuksen tulkintaa. Siinä missä yksi opettaja tulkitsi luomiskertomusta kirjaimellisesti, oli toisen opettajan tulkintatapa vertauskuvallinen.

Myöhäisantiikin uskonnollis-filosofisessa keskustelussa kristinusko haastoi Genesis-kertomuksellaan Platonilta peräisin olevan Timaios-myytin. Eräät kristilliset kirjoittajat koettivat löytää molempia perinteitä yhdistävän synteesin, toiset taas pyrkivät tekemään selkeämmän eron pakanalliseen filosofiaan.

Ensimmäisten kristillisten vuosisatojen aikana mielikuvituksellisimmat ylilyönnot torjuttiin ja opillinen trinitaarisuus tuli näkyväksi myös luomisen teologiassa.

Sisältö

Esipuhe
Anni Maria Laato, Suomen patristisen seuran puheenjohtaja

Johdatus varhaiskristillisten luomiskäsitysten keskeisiin kysymyksiin
Jussi Junni, teologian maisteri, Helsingin yliopisto

Timaios-dialogin trinitaarinen luomisfilosofia
Pauli Annala, dosentti, Helsingin yliopisto

Filosofisia reunamerkintöjä
Sami Yli-Karjanmaa, teologian tohtori, Helsingin yliopisto

Kuinka kirjaimellista on kirjaimellinen tulkinta?
Serafim Seppälä, professori, Itä-Suomen yliopisto

Paratiisipuutarha Proban mukaan
Anni Maria Laato, dosetti, Åbo Akademi

”Olemiseen puhuttu maailma”: David Bentley Hart ja patristinen luomisteologia
Ari Koponen, teologian maisteri, Itä-Suomen yliopisto

ISBN 978-952-68145-8-2 (nid.)
ISBN 978-952-68145-9-9 (PDF)
ISSN 2341-7447 Studia Patristica Fennica