SPF 11 – Sanan saattajat: Kirkkoisät reetoreina

Toimittanut Serafim Seppälä
Studia Patristica Fennica 11, 2020 (180 sivua)

Tilaus:
www.tiedekirja.fi
sihteeri@suomenpatristinenseura.fi
Hinta 23,90 €, jäsenhinta 17,00 €

Miten sanat kantavat sisältöä? Miten Paavali ja Johannes Krysostomos ymmärsivät uskon ja retoriikan suhteen? Miten Efraim Syyrialainen käsitteli Kristuksen mystistä kahtalaisuutta? Millaisia opetuspuheita kirkkoisät pitivät Kristuksen syntymäjuhlan yhteydessä? Miten Vanhaa testamenttia käytettiin alkukirkon opetuksessa?

Sanan saattajat: kirkkoisät reetoreina on kokoelma artikkeleita, joissa suomalaiset asiantuntijat tarkastelevat varhaiskirkon suurimpien ajattelijoiden opetuspuheita ja retoriikkaa. Mukana on myös Kristuksen syntymäjuhlakauteen liittyvien puheiden käännöksiä kolmelta kirkkoisältä: Efraim Syyrialainen, Augustinus ja Andreas Kreetalainen.

Sisältö:

Prologi: myöhäisantiikin retorinen maailma
Serafim Seppälä

Kirkkoisien käyttö nykyajassa
Juha Pihkala

Kristillisen Vanhan testamentin tulkinnan juutalaiset juuret
Antti Laato

Hyvä piika, huono emäntä? Paavalin ja Krysostomoksen retoriikkaa retoriikan ja uskon suhteesta
Lauri Thurén

Efraim Syyrialaisen homiletiikka Kristuksen paradoksin peilaajana
Serafim Seppälä

Efraim Syyrialainen: Puheita Herrastamme 1–3
Käännös Serafim Seppälä

Kristuksen kohtaamisen juhlat: Kristuksen syntymän ja kasteen teemat Gregorios Teologin homilioissa 38 ja 39
Pekka Metso

”Hänen syntyessään uusi valo, tähti, tuli näkyviin” – Augustinuksen loppiaissaarnan sisältöä ja retoriikkaa
Anni Maria Laato

Augustinus: loppiaissaarna itämaan tietäjistä
Käännös Anni Maria Laato

Andreas Kreetalaisen saarna Kristuksen ympärileikkauksesta ja Basileios Suuresta
Damaskinos (Olkinuora) Ksenofontoslainen

Andreas Kreetalainen: Herramme Jeesuksen Kristuksen ympärileikkauksesta ja pyhästä Basileioksesta
Käännös Damaskinos (Olkinuora) Ksenofontoslainen

ISBN 978-952-69567-0-1 (nid.)
ISSN 2341-7447 Studia Patristica Fennica