Pyhä Henki varhaiskristillisessä teologiassa (SPF 3)

Toimittanut Jussi Junni
Studia Patristica Fennica 3, 2015

Painos on myyty loppuun. Saatavilla kirjastosta:

Vuoden 325 ekumeenisessa kirkolliskokouksessa saavutettiin yksimielisyys Jumalan kolminaisuudesta. Pyhän Hengen asema Kolminaisuuden osana jäi kuitenkin vielä avoimeksi, vaikka teemaa oli toki käsitelty jo aikaisemmin.

Merkittävää teologista työskentelyä tehtiin 300-luvun kuluessa, jolloin ilmestyivät ensimmäiset Pyhää Henkeä pääaiheenaan käsittelevät teokset. Näiden pohjalta kirkko saattoi lausua näkemyksensä Pyhästä Hengestä Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vuonna 381.

Sisältö

Esipuhe
Anni Maria Laato, dosentti, Åbo Akademi, Suomen patristisen seuran puheenjohtaja

Pyhä Henki ja Kolminaisuus varhaiskristillisessä teologiassa
Juha Pihkala, dosentti, Helsingin yliopisto

Pyhä Henki itäsyyrialaisessa mystiikassa
Serafim Seppälä, professori, Itä-Suomen yliopisto

The Deification of the Holy Spirit in Aquinas and Palamas: Mirror Symmetry and the Quest for the Right Paradigm in the Dialogue of Charity Between the Orthodox and the Catholic Church Traditions
Antoine Lévy, professori, Itä-Suomen yliopisto

”Kuule, mitä apostoli sanoo!”: Uusi testamentti argumenttina Markus Askeetin teoksessa De Baptismo
Mikael Sundkvist, teologian tohtori, Vantaa

”Sanomattoman hyvä tuoksu”: Reliikkeihin liittyviä pneumatologisia piirteitä Polykarpoksen marttyyriossa ja teemojen patristisia konnotaatioita
Marko Mäkinen, teologian maisteri, Itä-Suomen yliopisto

Oppi pyhästä Hengestä Gregorios Teologin puheessa 31
Pekka Metso, teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto

ISBN 978-952-68145-4-4 (nid.)
ISBN 978-952-68145-5-1 (PDF)
ISSN 2341-7447 Studia Patristica Fennica