På svenska

Patristiska samfundet i Finland

Patristiska samfundet i Finland vill främja forskningen i den tidiga kyrkan. Samfundet organiserar symposier, konferenser och diskussionskvällar. I dess publikationsserie Studia patristica Fennica utges kollegialt granskad forskning (jufo 1). Samfundet hör till Vetenskapliga samfundens delegation.

Kontaktpersoner:

Ordförande: Harri Huovinen (harri.huovinen[at]uef.fi)
Viceordförande: Serafim Seppälä (serafim.seppala[at]uef.fi)
Sekreterare (publikations- och evenemangsärenden): Tomi Ferm (sihteeri@suomenpatristinenseura.fi)
Sekreterare (medlemskap och ekonomi): Annika Juurikka (hallinto@suomenpatristinenseura.fi)