Kirkko, kirkot ja kirkkoisät (SPF 8)

Kirkko, kirkot ja kirkkoisät: Varhaiskristillisen teologian vaikutus kirkoissa

Miten kirkkoisien teologia voisi vaikuttaa oman aikamme teologiaan? Miten heidän tekstejään on käytetty eri aikoina ja eri kirkoissa? Onko patristiikalla annettavaa ekumeeniseen keskusteluun siitä, mikä kirkko syvimmiltään on?

Toimittanut Anni Maria Laato
Studia Patristica Fennica 8, 2020

Tilaa:
Tiedekirja
Hinta 20,00 €

Tässä kirjassa käsitellään varhaiskristillisten kirjoittajien käyttämiä kuvia kirkosta, anglikaaniteologi Sarah Coakleyn tapaa käyttää Gregorios Nyssalaisen tekstejä, kirkkoisien tutkimuksen vaikutusta Vatikaani II:n ekklesiologiaan, ortodoksiteologi John Romanideksen patristista teologiaa sekä luterilaisen Philipp Melancthonin tapaa käyttää kirkkoisien tekstejä.

Sisältö

Esipuhe
Anni Maria Laato, Suomen patristisen seuran puheenjohtaja

Patristisia kuvia kirkosta
Anni Maria Laato, dosentti, tutkimusjohtaja, Åbo Akademi

Onko Gregorios Nyssalaisesta vastakkainasettelujen purkajaksi? Patrististen lähteiden tulkintahaasteet nykykirkkojen kiistakysymyksissä
Siiri Toiviainen Rø, PhD, Helsingin yliopisto

Uudistusmielistä perinnetietoisuutta? Kirkkoisien tutkimuksen vaikutus Vatikaani II:n ekklesiologiaan
Oskari Juurikkala, teologian tohtori, Pontificia Università di Santa Croce

Ioannes (John) Romanideksen patristisen teologian uudelleenarviointia
Pappismunkki Damaskinos (Olkinuora) Ksenofontoslainen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Melanchthon ja varhaisen kirkon teologia
Robert Ojala, teologian tohtori, Turku

ISBN 978-952-68879-4-4 (nid.)
ISBN 978-952-68879-5-1 (PDF)
ISSN 2341-7447 Studia Patristica Fennica