Patristisen ajan kirjallisuutta suomeksi

Tällä sivulla on mainittu kaikki tiedossamme olevat julkaistut suomennokset patristisen ajan kirjoituksista. Lista on tarkoitettu jatkuvasti päivitettäväksi. Tietoja mahdollisista puutteista ja uusista käännöksistä voi lähettää osoitteeseen sihteeri (at) suomenpatristinenseura.fi. Muita antiikin kirjallisuuden suomennoksia voi tarkastella täällä.

Afrahat Persialainen Viisas

 • Uskon monet värit. Suom. Jouko Martikainen. Kirjapaja 2008.

Abba Ammonas

 • Hiljaisuuden voima: Abba Ammonaksen kirjeitä ja opetuksia. Johdanto ja käännökset: Serafim Seppälä. Lintulan luostari 2021.

Andreas Kreetalainen

 • Pyhän Andreas Kreetalaisen Suuri katumuskanoni. Suom. pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen. Valamon luostari 2019.
 • Herramme Jeesuksen Kristuksen ympärileikkauksesta ja pyhästä Basileioksesta. Suom. Damaskinos (Olkinuora) Ksenofontoslainen. Sanan saattajat: Kirkkoisät reetoreina. Toim. Serafim Seppälä. Helsinki: Suomen patristinen seura. 2020.

Munkki Antiokos

 • Pandektes: 130 lukua Herran käskyjä selityksineen ja niihin liittyvine opetuksineen. Suom. Johannes Seppälä. Valamon luostari. 2002.

Apokryfiset evankeliumit

 • Apokryfiset Evankeliumit. Suomentanut Johannes Seppälä. Joensuu: Ortokirja. 1979.
 • Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit. Toim. Antti Marjanen, Ulla Tervahauta ja Ville Vuolanto. Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 120. Suomen Eksegeettinen Seura. 2020.

Apostoliset isät 

 • Apostolisten isien kirjat. Suom. Oswald Stenroth. Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 1928.
 • Apostoliset isät. Suom. Heikki Koskenniemi. Jyväskylä: Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 163, 1989.
 • Apostoliset isät. Kokoelma varhaiskristillisiä kirjoituksia. Toim. Niko Huttunen, Joona Salminen ja Ulla Tervahauta. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 290. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 2020.

Apostolinen traditio

 • Apostolinen traditio  § 15-21 eli ns. Hippolytoksen kastekaava. Antti Laato: Kaste kirkon alkuaikoina. Studier i exegetik och judaistik utgivna av Åbo Akademi nr 5. Sivut 10–16.

Aristides / Athenagoras

 • Keisarin edessä. Kaksi ateenalaista apologiaa. Suomentanut ja toimittanut Serafim Seppälä. Gaudeamus. 2017.

Athanasios 

 • Antonios Suuren elämä. Suom. Helena Lampi. Valamon Ystävät ry. 1978.
 • Maailman valaiseva armo: Athanasios Suuren kirjeet Serapionille. Käännös, johdanto ja selitykset: Tomi Ferm. Studia Patristica Fennica 20. Helsinki: Suomen patristinen seura. 2023

Augustinus 

 • Aurelius Augustinon, Hippon entisen piispan käsi-kirja ja kahdenkeskisiä puheita Jumalan kansa. Suom. G. Dahlberg. J. F. Granlund. 1861.
 • Henki ja kirjain (De spiritu et littera). Suom. Jukka Thurén. Helsinki: Sley-Kirjat. 1982.
 • Herramme vuorisaarna. Suom. Valtteri Olli. 1989.
 • Jumala syntyi ihmiseksi (Joulupäivän saarnat). Suom. Timo Nisula. Perussanoma. 2016.
 • Jumalan valtio, osa 1 (De civitate Dei 1–10).  Suom. Heikki Koskenniemi. Helsinki: WSOY. 2003.
 • Kaikki rakkaudesta (Saarnoja Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä). Suom. Timo Nisula. Kirjapaja. 2016.
 • Kirkkoisä Augustinuksen tunnustukset. Suom. Oswald Stenroth. WSOY. 1905.
 • Kristillinen opetus: De doctrina christiana. Suom. Valtteri Olli. 2009.
 • Kristinuskoa vasta-alkajille. Kasteopetuksen opas. Suom. Timo Nisula. Helsinki: Sley-kirjat. 2018.
 • Kristinuskon opettaminen (De doctrina Christiana). Suom. Heikki Koskenniemi. Kirkon aarteet. Sley-Media. 2011.
 • Kultaisia elämänohjeita jokaiselle päivälle. Suom. Mari Vilkanen. Päivä. 1999.
 • Loppiaissaarna itämaan tietäjistä (Sermo 199). Suom. Anni Maria Laato. Sanan saattajat: Kirkkoisät reetoreina. Toim. Serafim Seppälä. Helsinki: Suomen patristinen seura. 2020.
 • Pääsiäispuheita. Suom. Timo Laato, Outi Seppä, Anni Maria Thurén, Lauri Thurén, Petri Thurén. Helsinki: Sley-Kirjat. 1985. 
 • Saarnoja. Suom. Timo Nisula. Helsinki: Kirjapaja. 2005.
 • Tunnustukset. Suom. Konstantin Siitonen. Lindeberg. 1884.
 • Tunnustukset (Confessiones). suom. Otto Lakka, tark. Yrjö-Otto Lakka. Helsinki: Sley-kirjat. 2003.
 • Usko, toivo, rakkaus (Enchiridion ad Laurentium). Suom. Timo Nisula. Helsinki: Kirjapaja. 2004.
 • Kirjeitä sisarille. Suom. Timo Nisula ja Anni Maria Laato. Kirjapaja. 2009.

Basileios Suuri

 • Kuuden päivän luomistyö: Yhdeksän luomistyötä käsittelevää saarnaa. Hexaemeron. Suom. Heikki Koskenniemi. Toim. Erkki Koskenniemi. Studia Patristica Fennica 2. Helsinki: Suomen patristinen seura. 2015.
 • Mitä hyötyä nuorisolle on Kreikan kirjallisuudesta. Lukianos: Miten historiaa on kirjoitettava. suom. Kaarle Hirvonen. Helsinki. 1977.
 • Pyhän Basileios Suuren opetuspuheita. Suom. Sisar Kristoduli. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1994.
 • Pyhän Basileios Suuren Laaja Luostarisääntö. Suom. Fevronia Orfanos. Valamon luostari. 2016.

Benedictus Nursialainen

 • Pyhän Benedictuksen luostarisääntö. Toim. Tuija Ainonen, Maiju Lehmijoki-Gardner. Basam Books. 2010.

Boethius

 • Filosofian lohdutus (De consolatione philosophiae). Suom. Juhani Sarsila. Vastapaino. 2001.
 • Teologiset tutkielmat (Opuscula sacra). Suom. Mikko Yrjönsuuri ja Virpi Mäkinen. Persoonia vai ihmisiä. Toim. Jussi Kotkavirta. Helsinki: Gaudeamus. 2007. Sivut 43–78.

Cyprianus

 • Herran rukouksesta, Demetrianukselle, Kuolemantaudista. Suom. Tomi Vuolteenaho. Jyväskylä. 2008.
 • Otteita, suom. Tomi Vuolteenaho. http://www.theologica.fi/cyprianus.html

Didymos Sokea

 • Pyhästä Hengestä – De Spiritu Sancto. Latinan kielestä kääntänyt ja selittänyt Juha Pihkala. Toim. Serafim Seppälä ja Anni Maria Laato. Studia Patristica Fennica 7. Helsinki: Suomen patristinen seura ry. 2019.

Abba Dorotheos Gazalainen

 • Abba Dorotheoksen kaksitoista opetuspuhetta. Suom. Kyllikki Härkäpää. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY. 1979.

Efraim Syyrialainen

 • Katumuskehotukset. Suom. Heikki Holländer. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1992. 
 • Paratiisihymnit. Suom. Serafim Seppälä. Valamon luostari. 2004.
 • Puheita Herrastamme 1–3. Suom. Serafim Seppälä. Sanan saattajat: Kirkkoisät reetoreina. Toim. Serafim Seppälä. Helsinki: Suomen patristinen seura. 2020.
 • Ikuinen Betlehem: Efraim Syyrialaisen hymnejä Kristuksen syntymästä. Suomennos ja johdanto: Serafim Seppälä. Studia Patristica Fennica 17. Helsinki: Suomen patristinen seura. 2022.

Egeria

 • Matka pyhälle maalle. Latinan kielestä suomentanut ja selittänyt Anni Maria Laato. Studia Patristica Fennica 12. Helsinki: Suomen patristinen seura. 2021.

Eusebius

 • Kirkkohistoria. Suom. Ivar Heikel. Helsinki: Otava. 1997.

Gregorios Nyssalainen 

 • Sielusta ja ylösnousemuksesta: keskustelu Makrinan kanssa. Suom Marke Ahonen. Kirjapaja. 2006

Gregorius Suuri

 • Kirja moraalista eli selonteko autuaan Jobin kirjasta: XXXV kirja (Moralia in Job). Suom. Matti Norri. ”Luokseni tulevaa en heitä pois”: Kaksi tekstiä Gregorius Suurelta. Helsinki: Studium Catholicum. 2020.
 • Pastoraalisääntöjen kirja: Ensimmäinen osa (Liber regulae pastoralis). Suom. Matti Norri. ”Luokseni tulevaa en heitä pois”: Kaksi tekstiä Gregorius Suurelta. Helsinki: Studium Catholicum. 2020.
 • Evankeliumisaarnat. Johdanto ja suomennos: Miikka E. Anttila. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 300. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 2022.
 • Pastoraalisääntö. Laulujen laulun selitys. Kirje Leanderille. Johdannot ja suomennos Miikka E. Anttila. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 304. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 2023.

Hieronymus

 • Malchuksen elämä (Vita Malchi monachi). Suom. Ville Vuolanto. Logos 1/1996, 20–23.
 • Paulan ja Eustochiumin kirje Marcellalle (Epistola 46). Suom. Anni Maria Laato. Anni Maria Laato: Matres Ecclesiae – kirkkoäidit. Kauniainen: Perussanoma. 2011. Sivut 104–118.

Iisak Niniveläinen

 • Kootut teokset. Suom. Serafim Seppälä. Valamon luostari. 2005.

Isidorus

 • Otteita. Suom Tomi Vuolteenaho. http://www.theologica.fi/

Johannes Damaskolainen

 • Ikoneista kolme puhetta ikonien syyttäjiä vastaan. Suom. Johannes Seppälä. Joensuu: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1986 
 • Ortodoksisen uskon tarkka esitys. Suom. Johannes Seppälä. Vantaa: Ortokirja. 1987.

Johannes Krysostomos

 • Kuusi kirjaa pappeudesta. Joensuu: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1981.
 • Opetuspuheita Johanneksen evankeliumista I. Suom. Serafim Seppälä. Valamon luostari. 2001. 
 • Opetuspuheita Johanneksen evankeliumista II. Suom. Serafim Seppälä. Valamon luostari. 2003.
 • Puhe siitä, kun Eutropios kirkon ulkopuolelle mentyään vangittiin sekä puutarhasta ja kirjoituksista, ja asioista “kuningatar seisoo oikealla puolellasi. Suom. Johannes Seppälä. Teoksessa Erga 2005, Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian vuosikirja. Joensuu. 2005.

Johannes Moskos

 • Niitty – Kertomuksia Taivaallisen Ruusutarhan elämästä. Suomentanut Johannes Seppälä. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja N:o 23. Joensuun yliopisto. 1998.

Johannes Siinailainen

 • Portaat. Suom. Johannes Seppälä. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto: Pieksämäki. 1986.

Johannes Viiniköynnös

 • Palava ruoko. Suom. Serafim Seppälä. Kirjapaja. 2007.

Justinos Marttyyri

 • Justinos Marttyyrin kirjoitukset. Suom. Matti Myllykoski ja Outi Lehtipuu. Toim. Matti Myllykoski. Helsinki: Gaudeamus. 2008.

Kyrillos Jerusalemilainen

 • Jerusalemin uskontunnustus. Käännös Johannes Seppälä. Perussanoma. 2013.
 • Mystagogiset opetukset. ERGA 1997-1998. Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian vuosikirja. Suom. Johannes Seppälä. Toim. Jarmo Hakkarainen. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja N:o 26. Joensuun yliopisto. 1999.

Lactantius

 • Otteita. Suom. Tomi Vuolteenaho http://www.theologica.fi/

Makarios/Symeon

 • Hengessä ja totuudessa: Homiliat III. Suom. Aarno Saleva ja Keijo Nissilä. Toim. Jouko M. V. Heikkinen ja Veijo Koivula. Väyläkirjat. 2015.
 • Sielu on Herran valtaistuin: 50 hengellistä homiliaa. Suom. Päivi Pienimäki ja Timo Sironen. Väyläkirjat. 2020.

Meliton

 • Pääsiäisen salaisuus (Peri pascha). Suom. Jukka Thurén. Helsinki: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys. 1968.

Minucius Felix

 • Kristinuskon puolustus. Käännös Heikki Koskenniemi. Kustannus Arkki. 2007.

Nag Hammadin tekstit

 • Nag Hammadin kätketty viisaus. Gnostilaisia ja muita varhaiskristillisiä tekstejä. Toim. Ismo Dundenberg ja Antti Marjanen, Antti. Helsinki: WSOY. 2005.

Palladios

 • Kilvoittelijaelämää. Kertomuksia Lausokselle. Suom. Johannes Seppälä. Valamo kustannus. 2019.

Romanos Melodos

 • Kristuksen syntymän kontakki. Suom. Johannes Seppälä. Ortokirja. Joensuu. 1986.
 • Romanos Melodos: Kontakkeja. Suomennos ja johdanto: Damaskinos (Olkinuora) Ksenofontoslainen. Studia Patristica Fennica 15. Helsinki: Suomen Patristinen seura ry. 2021.

Tertullianus 

 • Apologeticum – Kristinuskon puolustus. Latinan kielestä suomentanut ja selittänyt Juha Pihkala. Kirjapaja. 2010.
 • Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi & Vastakirjoitus Praxeaalle. Käännökset ja selitykset Juha Pihkala. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura. 2012.

Theodoros Abu Qurra

 • Ikonien kunnioittamisesta. Käännös ja johdanto: Serafim Seppälä. Maahenki. 2008.
 • Kirjoituksia islamista ja kristinuskosta. Johdanto ja käännös: Serafim Seppälä. Studia Patristica Fennica 10. Helsinki: Suomen patristinen seura ry. 2020.

Kokoomateoksia ja tuntemattomien kirjoittajien teoksia

 • Filokalia. Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia. Koonneet pyhät Makarios Notaras ja Nikodeemos Athosvuorelainen. I osa. Suom. sisar Kristoduli. Valamon ystävät r.y. 1981.
 • Filokalia. Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia. Koonneet pyhät Makarios Notaras ja Nikodeemos Athosvuorelainen. II osa. Suom. sisar Kristoduli. Valamon ystävät r.y. 1986
 • Filokalia. Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia. Koonneet pyhät Makarios Notaras ja Nikodeemos Athosvuorelainen. III osa. Suom. sisar Kristoduli. Valamon ystävät r.y. 1991.
 • Filokalia. Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia. Koonneet pyhät Makarios Notaras ja Nikodeemos Athosvuorelainen. IV osa. Suom. sisar Kristoduli. Valamon ystävät r.y. 1993.
 • Gerontikon eli pyhien vanhusten sanomaa. Suom. Johannes Seppälä. Ortokirja. 1984.
 • Ortodoksisen kirkon kanonit selityksineen. Suom. Antti Inkinen. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1980.
 • Paikallissynodien kanonit. Suom. Johannes Seppälä. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1983.
 • Pyhien isien kanonit. Suom. Johannes Seppälä. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1985.
 • Pyhien Perpetuan ja Felicitaksen marttyyrikertomus. Mikko Louhivuori: Pyhien Perpetuan ja Felicitaksen marttyyrikertomus. Studier i exegetik och judaistik utgivna av Åbo Akademi nr 12. 2017. Sivut 15–30.
 • Serafeja korkeampi: Bysanttilaisia saarnoja jumalansynnyttäjästä. Suom. Damaskinos Ksenofontoslainen. Lintulan luostari. 2017.
 • Synaksarion: Pyhien elämäkertoja. Tammikuu. Toim. Munkki Serafim. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 2006.
 • Synaksarion: Pyhien elämäkertoja. Helmikuu. Toim. Munkki Serafim. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 2007.
 • Synaksarion: Pyhien elämäkertoja. Maaliskuu. Toim. Munkki Serafim. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 2009.
 • Synaksarion: Pyhien elämäkertoja. Huhtikuu. Toim. Munkki Serafim. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 2010.
 • Synaksarion: Pyhien elämäkertoja. Toukokuu. Toim. Munkki Serafim. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 2012.
 • Synaksarion: Pyhien elämäkertoja. Kesäkuu. Toim. Munkki Serafim. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 2015.
 • Synaksarion: Pyhien elämäkertoja. Heinäkuu. Toim. Munkki Serafim. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 2017.
 • Synaksarion: Pyhien elämäkertoja. Elokuu. Toim. Munkki Serafim. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 2019.
 • Synaksarion: Pyhien elämäkertoja. Syyskuu. Toim. Munkki Serafim. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 2003.
 • Synaksarion: Pyhien elämäkertoja. Lokakuu. Toim. Munkki Serafim. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 2004.
 • Synaksarion: Pyhien elämäkertoja. Marraskuu. Toim. Munkki Serafim. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 2004.
 • Synaksarion: Pyhien elämäkertoja. Joulukuu. Toim. Munkki Serafim. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 2005.
 • Veren ja tulen läpi. Vanhan kirkon marttyyrien todistus. Käännös Heikki Koskenniemi. Perussanoma. 2005.