Patristisen ajan kirjallisuutta suomeksi

Abba Ammonas

 • Hiljaisuuden voima: Abba Ammonaksen kirjeitä ja opetuksia. Johdanto ja käännökset: Serafim Seppälä. Lintulan luostari 2021.

Afrahat Persialainen Viisas

 • Uskon monet värit. Suom. Jouko Martikainen. Kirjapaja 2008.

Andreas Kreetalainen

 • Pyhän Andreas Kreetalaisen Suuri katumuskanoni. Suom. pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen. Valamon luostari 2019.
 • Herramme Jeesuksen Kristuksen ympärileikkauksesta ja pyhästä Basileioksesta. Suom. Damaskinos (Olkinuora) Ksenofontoslainen. Sanan saattajat: Kirkkoisät reetoreina. Toim. Serafim Seppälä. Helsinki: Suomen patristinen seura. 2020.

Apokryfiset evankeliumit

 • Apokryfiset Evankeliumit. Suomentanut Johannes Seppälä. Joensuu: Ortokirja. 1979.

Apostoliset isät 

 • Apostoliset isät. Suom. Heikki Koskenniemi. Jyväskylä: Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 163, 1989.
 • Apostoliset isät. Kokoelma varhaiskristillisiä kirjoituksia. Toim. Niko Huttunen, Joona Salminen ja Ulla Tervahauta. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 290. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 2020.

Aristides / Athenagoras

 • Keisarin edessä. Kaksi ateenalaista apologiaa. Suomentanut ja toimittanut Serafim Seppälä. Gaudeamus. 2017.

Athanasios 

 • Antonios Suuren elämä. Suom. Helena Lampi. Valamon Ystävät ry. 1978.

Augustinus 

 • Henki ja kirjain (De spiritu et littera). Suom. Jukka Thurén. Helsinki: Sley-Kirjat. 1982.
 • Herramme vuorisaarna. Suom. Valtteri Olli. 1990.
 • Jumala syntyi ihmiseksi (Joulupäivän saarnat). Suom. Timo Nisula. Perussanoma. 2016.
 • Jumalan valtio (De civitate Dei).  Suom. Heikki Koskenniemi. Helsinki: WSOY. 2003.
 • Kaikki rakkaudesta (Saarnoja Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä). Suom. Timo Nisula. Kirjapaja. 2016.
 • Kristinuskoa vasta-alkajille. Kasteopetuksen opas. Suom. Timo Nisula. Helsinki: Sley-kirjat. 2018.
 • Kristinuskon opettaminen. Suom. Heikki Koskenniemi. Kirkon aarteet. Sley-Media. 2011. (De doctrina Christiana. 397-426.).
 • Loppiaissaarna itämaan tietäjistä. Suom. Anni Maria Laato. Sanan saattajat: Kirkkoisät reetoreina. Toim. Serafim Seppälä. Helsinki: Suomen patristinen seura. 2020.
 • Pääsiäispuheita. Suom. Timo Laato, Outi Seppä, Anni Maria Thurén, Lauri Thurén, Petri Thurén. Helsinki: Sley-Kirjat. 1985. 
 • Saarnoja. Suom. Timo Nisula. Helsinki: Kirjapaja. 2005.
 • Tunnustukset (Confessiones). suom. Otto Lakka, tark. Yrjö-Otto Lakka. Helsinki: Sley-kirjat. 2003.
 • Usko, toivo, rakkaus (Enchiridion ad Laurentium). Suom. Timo Nisula. Helsinki: Kirjapaja. 2004.
 • Kirjeitä sisarille. Suom. Timo Nisula ja Anni Maria Laato. Kirjapaja. 2009.

Basileios Suuri

 • Pyhien joukkoon kuuluvan isämme Basileioksen, Kappadokian Kesarean arkkipiispan Kuuden päivän luomistyö. Yhdeksän luomistyötä käsittelevää saarnaa. Suom. Heikki Koskenniemi. Käännöksen ensimmäinen julkaisu Kirkon aarteet. Sley-Media. 2011. (Hexameron. 378).
 • Basileios Suuri: Mitä hyötyä nuorisolle on Kreikan kirjallisuudesta. – Lukianos: Miten historiaa on kirjoitettava. suom. Kaarle Hirvonen. Helsinki. 1977. (– Saint Basile, Aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des letters Hélleniques. Par F. Boulenger. Paris.)
 • Pyhän Basileios Suuren opetuspuheita. Suom. Sisar Kristoduli. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1994.
 • Pyhän Basileios Suuren Laaja Luostarisääntö. Suom. Fevronia Orfanos. Valamon luostari. 2016.

Benedictus Nursialainen

 • Pyhän Benedictuksen luostarisääntö. Toim. Tuija Ainonen, Maiju Lehmijoki-Gardner. Basam Books. 2010.

Boethius

 • Filosofian lohdutus (De consolatione philosophiae). Suom. Juhani Sarsila. Vastapaino. 2001.

Cyprianus

 • Herran rukouksesta, Demetrianukselle, Kuolemantaudista. Suom. Timo Vuolteenaho. Jyväskylä. 2008.
 • Otteita, suom. Tomi Vuolteenaho. http://www.theologica.fi/cyprianus.html

Didymos Sokea

 • Pyhästä Hengestä – De Spiritu Sancto. Latinan kielestä kääntänyt ja selittänyt Juha Pihkala. Toim. Serafim Seppälä ja Anni Maria Laato. Studia Patristica Fennica 7. Helsinki: Suomen patristinen seura ry. 2019.

Abba Dorotheos Gazalainen

 • Abba Dorotheoksen kaksitoista opetuspuhetta. Suom. Kyllikki Härkäpää. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY. 1979.

Efraim Syyrialainen

 • Katumuskehotukset. Suom. Heikki Holländer. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1992. 
 • Paratiisihymnit. Suom. Serafim Seppälä. Valamon luostari. 2004.
 • Puheita Herrastamme 1–3. Suom. Serafim Seppälä. Sanan saattajat: Kirkkoisät reetoreina. Toim. Serafim Seppälä. Helsinki: Suomen patristinen seura. 2020.

Eusebius

 • Kirkkohistoria. Suom. Ivar Heikel. Helsinki: Otava. 1997.

Gregorios Nyssalainen 

 • Sielusta ja ylösnousemuksesta: keskustelu Makrinan kanssa. Suom Marke Ahonen. Kirjapaja. 2006

Iisak Niniveläinen

 • Kootut teokset. Suom. Serafim Seppälä. Valamon luostari. 2005.

Isidorus

 • Otteita. Suom Tomi Vuolteenaho. http://www.theologica.fi/

Johannes Damaskolainen

 • Ikoneista kolme puhetta ikonien syyttäjiä vastaan. Suom. Johannes Seppälä. Joensuu: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1986 
 • Ortodoksisen uskon tarkka esitys. Suom. Johannes Seppälä. Vantaa: Ortokirja. 1987.

Johannes Khrysostomos

 • Kuusi kirjaa pappeudesta. Joensuu: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1981.
 • Opetuspuheita Johanneksen evankeliumista I. Suom. Serafim Seppälä. Valamon luostari. 2001. 
 • Opetuspuheita Johanneksen evankeliumista II. Suom. Serafim Seppälä. Valamon luostari. 2003.
 • Puhe siitä, kun Eutropios kirkon ulkopuolelle mentyään vangittiin sekä puutarhasta ja kirjoituksista, ja asioista “kuningatar seisoo oikealla puolellasi. Suom. Johannes Seppälä. Teoksessa Erga 2005, Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian vuosikirja. Joensuu. 2005.

Johannes Moskos

 • Niitty – Kertomuksia Taivaallisen Ruusutarhan elämästä. Suomentanut Johannes Seppälä. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja N:o 23. Joensuun yliopisto. 1998.

Johannes Siinailainen

 • Portaat. Suom. Johannes Seppälä. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto: Pieksämäki. 1986.

Johannes Viiniköynnös

 • Palava ruoko. Suom. Serafim Seppälä. Kirjapaja. 2007.

Justinos Marttyyri

 • Justinos Marttyyrin kirjoitukset. Matti Myllykoski (toim.). Helsinki: WSOY. 2005.

Kyrillos Jerusalemilainen

 • Jerusalemin uskontunnustus. Käännös Johannes Seppälä. Perussanoma. 2013.
 • Mystagogiset opetukset. – ERGA 1997-1998. Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian vuosikirja. Suom. Johannes Seppälä. Toim. Jarmo Hakkarainen. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja N:o 26. Joensuun yliopisto. 1999.

Lactantius

 • Otteita. Suom. Tomi Vuolteenaho http://www.theologica.fi/

Makarios/Symeon

 • Hengessä ja totuudessa: Homiliat III. Suom. Aarno Saleva ja Keijo Nissilä. Toim. Jouko M. V. Heikkinen ja Veijo Koivula. Väyläkirjat. 2015.
 • Sielu on Herran valtaistuin: 50 hengellistä homiliaa. Suom. Päivi Pienimäki ja Timo Sironen. Väyläkirjat. 2020.

Meliton

 • Pääsiäisen salaisuus (Peri pascha). Suom. Jukka Thurén. Helsinki: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys. 1968.

Minucius Felix

 • Kristinuskon puolustus. Käännös Heikki Koskenniemi. Kustannus Arkki. 2007.

Nag Hammadin tekstit

 • Nag Hammadin kätketty viisaus. Gnostilaisia ja muita varhaiskristillisiä tekstejä. Dundenberg, Ismo & Marjanen, Antti (toim.). Helsinki: WSOY. 2005.

Palladios

 • Kilvoittelijaelämää. Kertomuksia Lausokselle. Suom. Johannes Seppälä. Valamo kustannus. 2019.

Romanos Melodos

 • Kristuksen syntymän kontakki. Suom. Johannes Seppälä. Ortokirja. Joensuu. 1986.

Tertullianus 

 • Apologeticum – Kristinuskon puolustus. Latinan kielestä suomentanut ja selittänyt Juha Pihkala. Kirjapaja. 2010.
 • Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi & Vastakirjoitus Praxeaalle. Käännökset ja selitykset Juha Pihkala. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura. 2012.
 • Veren ja tulen läpi. Vanhan kirkon marttyyrien todistus. Käännös Heikki Koskenniemi. Perussanoma. 2005. 

Theodoros Abu Qurra

 • Kirjoituksia islamista ja kristinuskosta. Johdanto ja käännös: Serafim Seppälä. Studia Patristica Fennica 10. Helsinki: Suomen patristinen seura ry. 2020.
 • Ikonien kunnioittamisesta. Käännös ja johdanto: Serafim Seppälä. Maahenki. 2008.

Kokoomateoksia

 • Filokalia. Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia. Koonneet pyhät Makarios Notaras ja Nikodeemos Athosvuorelainen. I osa. Suom. sisar Kristoduli. Valamon ystävät r.y. 1981.
 • Filokalia. Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia. Koonneet pyhät Makarios Notaras ja Nikodeemos Athosvuorelainen. II osa. Suom. sisar Kristoduli. Valamon ystävät r.y. 1986
 • Filokalia. Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia. Koonneet pyhät Makarios Notaras ja Nikodeemos Athosvuorelainen. III osa. Suom. sisar Kristoduli. Valamon ystävät r.y. 1991.
 • Filokalia. Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia. Koonneet pyhät Makarios Notaras ja Nikodeemos Athosvuorelainen. IV osa. Suom. sisar Kristoduli. Valamon ystävät r.y. 1993.
 • Gerontikon eli pyhien vanhusten sanomaa. Suom. Johannes Seppälä. Ortokirja. 1984.
 • Ortodoksisen kirkon kanonit selityksineen. Suom. Antti Inkinen. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1980.
 • Paikallissynodien kanonit. Suom. Johannes Seppälä. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1983.
 • Pyhien isien kanonit. Suom. Johannes Seppälä. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1985.
 • Serafeja korkeampi: Bysanttilaisia saarnoja jumalansynnyttäjästä. Suom. Damaskinos Ksenofontoslainen. Lintulan luostari. 2017.
 • Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit. Toim. Antti Marjanen, Ulla Tervahauta ja Ville Vuolanto. Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 120. Suomen Eksegeettinen Seura. 2020.