Theodoros Abu Qurra: Kirjoituksia islamista ja kristinuskosta (SPF 10)

Johdanto ja suomennos:
Serafim Seppälä
Studia Patristica Fennica 10, 2020 (259 sivua)

Tilaus:
www.tiedekirja.fi
Hinta 19,90 €

Theodoros Abu Qurra vaikutti 700- ja 800-lukujen taitteessa Pohjois-Mesopotamian Edessassa ja Harranissa. Hän on ensimmäinen arabiaksi kirjoittanut kirkkoisä ja kuuluu ortodoksisen kirkon pyhien joukkoon.

Tähän käännöskokoelmaan on koottu Theodoros Abu Qurran kirjoituksia, jotka käsittelevät islamin ja kristinuskon suhdetta. Kukaan muu yhtä varhainen kristitty kirjoittaja ei kirjoittanut islamiin liittyvistä kysymyksistä yhtä laajasti. Abu Qurra kirjoitti aikana, jolloin Lähi-idän kristittyjen kääntymiset islamiin olivat alkaneet, ja suuri osa hänen kirjoituksistaan keskittyy tähän problematiikkaan. Nykylukijalle monet hänen painotuksistaan tarjoavat yllätyksiä.

Arabian- ja kreikankieliset alkutekstit on suomentanut ja laajalla johdannolla varustanut FT Serafim Seppälä, joka toimii systemaattisen teologian ja patristiikan professorina Itä-Suomen yliopistossa.

ISBN 978-952-68879-8-2 (nid.)
ISBN 978-952-68879-9-9 (PDF)
ISSN 2341-7447 Studia Patristica Fennica