Jäsenyys

Suomen patristisen seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa maisterin tutkinnon suorittanut henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt.
Opiskelijajäseneksi voidaan ottaa yliopisto-opiskelija, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt patristiikan tutkimusta tai erityisen merkittävällä tavalla tukenut seuran toimintaa.
Kannatusjäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö taikka oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy seuran säännöt ja haluaa tukea sen tarkoitusta.
Seuran jäsenmäärä vuonna 2021 on 67. Seuran kunniajäseniä ovat professori emeritus Jouko Martikainen sekä piispa emeritus, dosentti Juha Pihkala.

Liity jäseneksi ottamalla yhteyttä seuran hallintosihteeriin: hallinto (at) suomenpatristinenseura.fi.

Jäseneksi liittyviä pyydetään toimittamaan jäsenluetteloon seuraavat tiedot:

  • Täydellinen nimi
  • Kotipaikka (postiosoite)
  • Suoritettu tutkinto ja oppiala (varsinaiset jäsenet)
  • Yliopisto ja opiskeltava tutkinto-ohjelma (opiskelijajäsenet)
  • Sähköpostiosoite

Seura käyttää sähköpostiosoitetta seuran asioita koskevaan tiedotukseen ja yhteydenpitoon sekä laskutukseen. Muut jäsenluetteloon kerättävät tiedot perustuvat yhdistyslakiin ja seuran jäsenyysehtoihin. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia, myös niistä pyydetään ilmoittamaan seuran hallintosihteerille.

Jäsenten velvollisuutena on maksaa jäsenmaksu, jonka suuruus päätetään vuosittain seuran vuosikokouksessa. Vuoden 2023 vuosikokouksessa päätettiin vuoden 2024 jäsenmaksuksi 20 € varsinaisilta jäseniltä, 10 € opiskelijajäseniltä sekä 20 € yksityisiltä kannatusjäseniltä ja 50 € yhteisöiltä ja säätiöiltä.