Kohti vapautta: Varhaiskristillisiä tulkintoja vapaudesta, unista ja maailmankuvasta (SPF 21)

Kirjan kansikuvassa kirkon kellotorni, jossa on kirkonkello, valkoinen seinä ja näkymä taivaalle ja usvaan peittyvään kaukaisuuteen. Alaosassa on musta palkki, jossa on kirjan nimi ja toimittaja.

Toimittanut:
Anni Maria Laato
Studia Patristica Fennica 21, 2023 (211 sivua)

Tilaa:

sihteeri(at)suomenpatristinenseura.fi

Tiedekirja

18,90 €

Antiikissa ymmärrettiin, että ulkoinen vapaus ja sisäinen vapaus ovat eri asioita, ja että ulkoisesti vapaa ihminen voi kuitenkin olla sisäisesti monien asioiden kahlitsema. Jo ennen kristinuskon aikaa filosofit antoivat ohjeita niille, jotka halusivat päästä vapaaksi huolista, peloista, suuttumisesta ja muista elämää rajoittavista asioita. Kristityt teologit tunsivat hyvin oman aikansa ajattelua ja käyttivät sitä, mutta toivat siihen myös radikaalisti uutta. He katsoivat, että kristityn sisäisen vapauden perusta on Jumalassa, joka on täydellisen vapaa. Kristityksi kääntymisen yhteydessä tapahtuva sisäinen vapautuminen on kyllä todellista, mutta ei vielä lopullista.

Teoksen ensimmäisen osan vertaisarvioidut artikkelit käsittelevät vapautta ja unia, sekä Jumalan ja ihmisen luontoa varhaiskristillisessä teologiassa. Toisen osan esseissä käsitellään Clemens Aleksandrialaisen ajatuksia vapauteen tyyntymisestä, Gregorius Suuren luontometaforia sekä keskiajan armenialaisen maailmankuvan holismia.

Sisältö

Esipuhe
Anni Maria Laato

Osa 1: Vertaisarvioidut artikkelit

Sisäisen vapauden paradoksi Krysostomoksen katekeeseissa
Harri Huovinen, teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto

Mitä on täydellinen vapaus? Augustinus ja libertas plena et perfecta
Anni Maria Laato, dosentti, Åbo Akademi ja Helsingin yliopisto

Vapaus suhteessa mihin? Iisak Niniveläisen askeettinen vapausretoriikka
Serafim Seppälä, professori, Itä-Suomen yliopisto

Unet ilmoituksena läntisten isien kirjoituksissa
Jesse Keskiaho, dosentti, Helsingin yliopisto

Jumalan ja luodun luonnot Athanasios Aleksandrialaisen teologiassa
Tomi Ferm, TM, FM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Osa 2: Esitelmiä

Vapauteen tyyntyminen Clemens Aleksandrialaisella
Joona Salminen, teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto 

Mons umbrosus et condensus: Gregorius Suuren luontometaforat
Miikka Anttila, teologian tohtori

”Kun teologia ja luonnontieteet olivat yhtä”: Huomioita keskiajan armenialaisen maailmankuvan holismista
Serafim Seppälä, professori, Itä-Suomen yliopisto

ISBN 978-952-7559-01-7

ISSN 2341-7447