Huhtikuussa: Patristinen symposium 2023!

Varhaiskristilliset lähteet muodostavat aarteiston, joka sisältää lähes rajattomasti tietoa lukemattomista aiheista. Koska tarkasteltavaa on niin paljon, on tyypillistä, että patristiikan tutkijat rajaavat työskentelyään johonkin tiettyyn aihepiiriin kerrallaan. Tällaista temaattista lähestymistapaa myös me Suomen patristisessa seurassa olemme noudattaneet viime vuosien symposiumien aiheita valitessamme.

Kevään 2023 patristisessa symposiumissa vaihdamme näkökulmaa hetkeksi. Pyrimme nousemaan yksittäisten tutkimusaiheiden yläpuolelle, katselemaan tutkimuksen tekotapoja. Kysymme:

Miten varhaista kristinuskoa käytännössä tutkitaan? Millaisia tutkimusmetodeja erilaisten patrististen lähteiden äärellä voisi soveltaa?

Symposiumissa sekä kokeneet että nousevat patristiikan tutkijat tarkastelevat näitä kysymyksiä omien erityisalojensa näkökulmista.

Symposium järjestetään perjantaina 28.4.2023 Tieteiden talolla Helsingissä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

OHJELMA:

11.00–13.00

  • Avaussanat, TT, dos. Anni Maria Laato
  • Keynote-esitelmä: Miten tavoitetaan kadonneet äänet, tuoksut ja liikkeet? Varhaisen kirkon liturgian tutkimuksesta, pappismunkki TT Damaskinos Olkinuora (etäyhteydellä) (45 min + 15 min keskustelu)
  • Kirkon jäsenyys 300-luvulla: Mitä tutkijan tulee ottaa huomioon? TT Harri Huovinen (20 + 10 min)
  • Eri näkökulmia sielun sisimpään: Terminologinen analyysi Augustinuksen ajattelun kehityksen tutkimusmetodina, TT Eetu Manninen (20 + 10 min)

13.00–14.00 Lounas (omakustanteinen)

14.00–15.30

Paneelikeskustelu uusista tutkimusmetodeista:

  • Väitöskirjatutkija Vilja Alanko (sukupuolentutkimus ja feministinen historiankirjoitus)
  • Väitöskirjatutkija Ella Sahivirta (verkostoanalyysi)
  • Väitöskirjatutkija Tomi Ferm (patristiikka antiikintutkimuksena)
  • Siiri Toiviainen Rø, PhD (patrististen lähteiden filosofisesta kontekstista nykytutkimuksen valossa)
  • TT, dos. Timo Nisula (retoriikantutkimus)

Moderaattorina TT, dos. Anni Maria Laato

15.30–16.00 Kahvitauko

16.00–17.00

Haastattelu: Patristisen tutkimuksen popularisoinnista, FT, prof. Serafim Seppälä, haastattelijana TT Joona Salminen

Olet lämpimästi tervetullut!