Egeria: Matka Pyhälle maalle (SPF 12)

Latinan kielestä suomentanut ja selittänyt Anni Maria Laato
Studia Patristica Fennica 12, 2023 (180 sivua)

Toinen korjattu painos

Tilaus:
www.tiedekirja.fi
sihteeri@suomenpatristinenseura.fi
Hinta 23,90 €

Egerian matkapäiväkirja on ainutlaatuinen dokumentti varhaisen kirkon ajalta. Egeria kuvaa siinä yksityiskohtaisesti ja elävästi pyhiinvaellustaan 300-luvun lopulla Hispaniasta Raamatun tapahtumien paikoille. Sieltä käsin hän teki retkiä Egyptiin ja pitkin Pyhää maata, ja paluumatkalla hän kävi vielä Mesopotamiassa, Vähässä-Aasiassa ja Konstantinopolissa. Kaikkialla Egeria osallistui aktiivisesti paikallisen kirkon elämään ja kirjoitti tarkkoja muistiinpanoja näkemistään ja kokemistaan asioista, tapahtumista ja paikoista. 

Egerian matkapäiväkirja on yksi harvoista naisen kirjoittamista nykyaikaan säilyneistä antiikin ajan teksteistä, ja myös yksi varhaisimmista kristillistä pyhiinvaellusta kuvaavista kirjoituksista. Hänen matkapäiväkirjansa onkin hyvin arvokas lähde tutkittaessa kristillisen pyhiinvaelluksen alkuvaiheita, Jerusalemin ja Pyhän maan kirkollista elämää ja naisten toimintaa kirkossa.

Anni Maria Laato on dogmatiikan dosentti Åbo Akademissa ja patristiikan dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on myös filosofian maisteri pääaineenaan latinalainen filologia.

ISBN 978-952-7559-02-4
ISSN 2341-7447 Studia Patristica Fennica

Ensimmäinen painos:

ISBN 978-952-69567-1-8 (nid.)
ISSN 2341-7447 Studia Patristica Fennica