Basileios Suuri: Kuuden päivän luomistyö (SPF 2)

Basileios Suuri: Kuuden päivän luomistyö. Yhdeksän luomistyötä käsittelevää saarnaa – Heksaemeron

Suomentanut Heikki Koskenniemi
Toimittanut Erkki Koskenniemi
Studia Patristica Fennica 2, 2015

Tilaa Tiedekirjasta!
Hinta 15,00 €

Kesarean piispana vuosina 370–379 toimineen Basileios Suuren Heksaemeron eli Kuuden päivän luomistyö käsittää yhdeksän saarnaa Raamatun ensimmäisestä luomiskertomuksesta. Hänen saarnoissaan luomakunta julistaa Jumalan suuruutta ja hyvyyttä. Maailma on hyvän Jumalan luoma.

Basileioksen luonnontieteen tuntemus näkyy hänen tulkinnassaan, joka pohjautuu allegorian sijaan etupäässä tekstin kirjaimelliseen merkitykseen. Hänen eloisa kerrontansa osoittaa saarnojen hyvää pakanallisen filosofian ja kirjallisuuden tuntemusta. Luomakunta opettaa Basileioksen saarnoissa ihmiselle hyveitä ja varoittaa esimerkeillään pahuudesta.

Professori Heikki Koskenniemen käännös ilmestyy nyt Suomen patristisen seuran kustantamana. Johdannon teokseen on laatinut dosentti Erkki Koskenniemi. Teos on aikaisemmin ilmestynyt sähköisesti sarjassa Kirkon aarteita (Sley-Media 2011).

ISBN 978-952-68145-2-0 (nid.)
ISBN 978-952-68145-3-7 (PDF)
ISSN 2341-7447 Studia Patristica Fennica