Kirjoittajille

Suomen patristinen seura ry:lle voi tarjota akateemiset kriteerit täyttäviä artikkeli- tai monografiakäsikirjoituksia varhaisen kirkon tutkimuksen alalta sekä patrististen lähteiden suomennoksia. Käännösteoksiin liitettävän johdantoluvun on oltava vähintään 30-sivuinen, tutkimuksellisesti ansiokas ja uusimman tutkimuksen huomioiva. Seuran hallitus käsittelee ehdotukset ja resurssien salliessa harkitsee mahdollisuutta julkaista tekstejä Studia Patristica Fennica -sarjassa.

Kirjoittajille tarkoitetut tarkemmat tekniset ohjeet voi ladata täältä.