Kirjoittajille

Suomen patristinen seura ry:lle voi tarjota akateemiset kriteerit täyttäviä artikkeli- tai monografiakäsikirjoituksia varhaisen kirkon tutkimuksen alalta sekä patrististen lähteiden suomennoksia. Käännösteoksiin liitettävän johdantoluvun on oltava vähintään 30-sivuinen, tutkimuksellisesti ansiokas ja uusimman tutkimuksen huomioiva. Käännökset on lähtökohtaisesti tehtävä lähteen alkukielestä huomioiden sen modernit kriittiset editiot. Seuran hallitus käsittelee ehdotukset ja resurssien salliessa harkitsee mahdollisuutta julkaista tekstejä Studia Patristica Fennica -sarjassa.

Kirjoittajille tarkoitetut tarkemmat tekniset ohjeet voi ladata täältä.