Ruumiillisuus varhaiskristillisessä teologiassa (SPF 1)

Toimittanut Jussi Junni
Studia Patristica Fennica 1, 2014

Tilaa Tiedekirjasta!
Hinta 8,00 €

Kristinuskossa ruumiillisuus on erityisessä keskiössä jo siksi, että Jumalan uskotaan syntyneen ihmiseksi, inkarnoituneen eli tulleen lihaksi. Tässä suhteessa kristinusko poikkeaa niistä antiikin uskonnoista, joissa ruumis nähtiin pahana ja kuoletettavana eikä jumaluuden voitu katsoa olevan ruumiillisuudesta osallinen.

Millaisia näkökulmia ruumiillisuuteen on esitettu varhaisessa kristillisessä teologiassa? Ilmentääkö ruumis Jumalan luomistyön hyvyyttä vai lankeemuksen turmelusta? Tämänkaltaisiin kysymyksiin pureudutaan teoksen artikkeleissa, jotka käsittelevät ruumiillisuuden teemoja varhaisessa kristinuskossa ja varhaisilla kristillisillä kirjoittajilla.

Sisältö

Esipuhe
Gunnar af Hällström, professori, Åbo Akademi

Ruumis patristisena kysymyksenä
Serafim Seppälä, professori, Itä-Suomen yliopisto

Ruumiin kunniallisuus Gregorios Nyssalaisen ajattelussa
Ari Ojell, teologian tohtori, Helsinki

Syntyessään ihminen itkee: Augustinus kehon kauneudesta ja kirouksesta
Timo Nisula, teologian tohtori, Vehmaa

Sakramentit ruumiin pelastajina Irenaeus Lyonilaisen mukaan
Emil Anton, teologian maisteri, Helsingin yliopisto

”Hyvä syödä ja kaunis katsella”: Aistit, mielihyvä ja kiusaus patristisissa syntiinlankeemustulkinnoissa
Siiri Toiviainen, teologian maisteri, University of Durham

Sielun paksuuntuma: Ruumis Euagrios Pontoslaisen antropologiassa
Jussi Junni, teologian maisteri, Helsingin yliopisto

Symposiumista gymnasiumiin: Ruumiillisia ja henkisiä harjoituksia varhaisessa kristinuskossa
Joona Salminen, teologian maisteri, Helsingin yliopisto

ISBN 978-952-68145-0-6 (nid.)
ISBN 978-952-68145-1-3 (PDF)
ISSN 2341-7447 Studia Patristica Fennica