Julkaisut‎ > ‎

SPF2: Basileios Suuri: Kuuden päivän luomistyö


Basileios Suuri: Kuuden päivän luomistyö. Yhdeksän luomistyötä käsittelevää saarnaa. Heksaemeron . Suom. Heikki Koskenniemi. Toim. Erkki Koskenniemi. SPF 2, 2015.

Hinta 25 €.

Takakansi

Kesarean piispana vuosina 370–379 toimineen Basileios Suuren Heksaemeron eli Kuuden päivän luomistyö käsittää yhdeksän saarnaa Raamatun ensimmäisestä luomiskertomuksesta. Hänen saarnoissaan luomakunta julistaa Jumalan suuruutta ja hyvyyttä. Maailma on hyvän Jumalan luoma.

Basileioksen luonnontieteen tuntemus näkyy hänen tulkinnassaan, joka pohjautuu allegorian sijaan etupäässä tekstin kirjaimelliseen merkitykseen. Hänen eloisa kerrontansa osoittaa saarnojen hyvää pakanallisen filosofian ja kirjallisuuden tuntemusta. Luomakunta opettaa Basileioksen saarnoissa ihmiselle hyveitä ja varoittaa esimerkeillään pahuudesta.

Professori Heikki Koskenniemen käännös ilmestyy nyt Suomen patristisen seuran kustantamana. Johdannon teokseen on laatinut dosentti Erkki Koskenniemi. Teos on aikaisemmin ilmestynyt sähköisesti sarjassa Kirkon aarteita (Sley-Media 2011).

Sisältö

Johdanto
Erkki Koskenniemi, dosentti, Åbo Akademi

Ensimmäinen saarna: ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan.”

Toinen saarna: ”Ja maa oli autio ja tyhjä.”

Kolmas saarna: Taivaanvahvuus

Neljäs saarna: Vetten kokoontuminen

Viides saarna: Maa saa kasvikunnan

Kuudes saarna: Kuinka valot ovat saaneet syntynsä

Seitsemäs saarna: Vesieläimet

Kahdeksas saarna: Maa tuottaa elävät olennot

Yhdeksäs saarna: Maaeläimet