Symposium Patristicum Fennicum 2020

Seuramme vuotuinen symposium pidetään tänä vuonna perjantaina 20.11. Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, sali 104), Helsingissä. Symposiumin luennot lähetetään myös reaaliajassa internetissä.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy! Toivomme osallistujilta kuitenkin ilmoittautumista sähköpostitse (sihteeri@suomenpatristinenseura.fi) ma 16.11. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita osallistuuko symposiumiin fyysisesti vai virtuaalisesti. Tämän järjestelyn myötä voimme
1) pitää kiinni Tieteiden talolla sovellettavista koronarajoituksista, sekä
2) lähettää linkin internetin välityksellä osallistuville.

Tarkemmat tiedot symposiumin sisällöstä ovat tässä:

Vanhan testamentin pyhät patristisessa tulkinnassa

Varhaisessa kirkossa kehittyi käsitys, jonka mukaan Vanhan testamentin pyhät odottivat Jumalan pelastussuunnitelmien täyttymistä Kristuksessa. Tämä herättää lukuisia tärkeitä teologisia kysymyksiä, jotka vaativat tarkempaa tutkimusta. Patristisessa päivässä keskitytään pohtimaan, miten Vanhan testamentin pyhistä (kuten Abraham, Saara tai profeetat) kerrottiin varhaiskristillisissä teksteissä ja mikä heidän merkityksensä oli kristillisessä teologiassa. Näiden kysymysten selvittämiseksi on tutkittava myös, millaisia Vanhan testamentin tekstiversioita oli käytössä ja millä tavalla Vanhaa testamenttia ymmärrettiin Uudessa testamentissa, varhaisessa kirkossa ja juutalaisuudessa.

Ohjelma:

10.00 Tervetulosanat

10.15 Marke Ahonen: Mytologian hahmot esimerkkeinä antiikin filosofiassa

11.15 Damaskinos Olkinuora: Profeetta Elia bysanttilaisessa hymnografiassa

11.45 Pauliina Pylvänäinen: Mooses ja Aaron piispan ja diakonin vertauskuvina Apostolisissa konstituutioissa

12.15‒13.30 Lounastauko

13.30 Antti Laato: Simson – Pyhä vai syntinen? Kuinka juutalaiset traditiot näkyvät kirkkoisien Simson-tulkinnoissa?

14.45 Serafim Seppälä: Efraim Syyrialaisen visio heprealaisten kirjoitusten henkilöhahmojen ja Kristuksen suhteesta (Nat. 1)

15.15‒15.45 Kahvitauko

15.45 Harri Huovinen: Parantunut profeetta: Daavidin roolit Kyrillos Jerusalemilaisen katekeeseissa

16.15 Mika Bergman: Kristuksen askeetti Simsonin aistilliset lankeemukset ja noeettinen nousu: Miten saada tolkkua Maksimos Tunnustajan raamatuntulkintaan?

16.45-17.15 Keskustelua