Call for papers (PATRISTINEN SYMPOSIUM 2022)

Seuraava Symposium Patristicum Fennicum pidetään 6.5.2022. Symposiumin teemaksi on valittu ”Jumala ja luonto”. Seura toivottaa tervetulleeksi ehdotuksia esitelmiksi! Esitelmien pituus on n. 20 minuuttia, minkä jälkeen on aika yhteiselle keskustelulle. Teeman molemmille sanoille on patristisen ajan ja antiikin kielten sanastossa useita vastineita, ja tekijöillä on vapaus muotoilla ehdotuksensa näissä laajoissa puitteissa.

Esitelmien lisäksi seura kutsuu varhaiskristillisten aiheiden parissa työskenteleviä opiskelijoita kertomaan löydöistään ja kiinnostuksenkohteistaan. Aiheiden ei tarvitse liittyä symposiumin yleisteemaan vaan kaikenlaiset ehdotukset noin 10 minuutin mittaisista esityksistä otetaan innostuksella ja kiinnostuksella vastaan.

Ehdotukset esitelmille pyydetään lähettämään TT Joona Salmiselle (joona.salminen@uef.fi) 28.1.2022 mennessä. Symposiumin ohjelma julkaistaan helmikuussa 2022.